Packhuskajen

Matteuspassionen – Musikexempel

Drömmusik ur Matteuspassionen

Stycket Drömmusik är baserat på fragment från flera koraler av J.S. Bach. Det är skrivet för piano och röst med elektronisk bearbetning. Yvonne Tuvesson Rosenqvist – sång, Maria Ingemarsson Berg – piano, Niclas Anderstedt Lindgren – elektronisk bearbetning.

Avslutande kanon ur Matteuspassionen

Stycket är baserat på koralen “Guds rena lamm oskyldig” och är skrivet för två röster och klocka. Det användes som avslutning i teaterpjäsen. Yvonne Tuvesson Rosenqvist – sång, Maria Ingemarsson Berg – sång, klocka.

ARKIPELAG – Musikexempel

Fågelhuset ur projektet ARKIPELAG

Stycket Fågelhuset från projektet ARKIPELAG är skrivet för xylofon, vibrafon, klockspel, piano, synth, slagverk och tapestämma. I projektet ARKIPELAG arbetade Hanspers med olika inre bilder som utgångspunkt för de olika styckena, något som avspeglas i dess titlar. I stycket Fågelhuset var bilden sprungen ur minnet av äldre deckarserier för barn.

Sånger från andra sidan – musikexempel

Længsel ur sviten ”Sånger från andra sidan” (text Hans Henriksen, musik Erik Hanspers)

Stycket Længsel från sviten Sånger från andra sidan omarbetades av Hanspers 2022 till en version för blandad kör a cappella. Trots att texten är på danska är tonspråket väldigt svenskt, med melodier som pekar mot folkmusik. Stycket uruppfördes av Helsingborgs Motettkör under ledning av Marie Nanor i maj 2023.